Wednesday, May 23, 2007

San Fernando Fiesta 2007 Schedule

SCHEDULE

May 21 (Monday) 5:00 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang
mipasiknangan, Balayan yang mamie sikanan
Magmisa: Rev. Msgr. Mario Ramos
Mantabe king Nobena: Legion of Mary Jrs. and Srs.
Magdaun: MC Rectoral Council

May 22 (Tuesday) 5:00 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang mangadi,
Balayan yang mipapangadi
Magmisa: Rev. Fr. Marius Roque
Mantabe king Nobena: AP at Honorarias
Magdaun: Barangay Lourdes

May 23 (Wednesday) 5:00 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang mipnung
tula, Balayan yang mipapamatula
Magmisa: Rev. Fr. Nick Sabile
Mantabe king Nobena: COMLEC Jrs. and Srs.
Magdaun: Barangay Sta. Teresita

May 24 (Thursday) 5:00.p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang
misanmetung, Balayan yang misasanmetung
Magmisa: Rev. Fr. Ramon Torres
Mantabe king Nobena: COMI at KBS
Magdaun: Sitio Ponduan, San Jose

May 25 (Friday) 5:00 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios Balayan yang
mapagmasabal, Balayan yang mipapagmasabal
Magmisa: Rev. Msgr. Cenovio M. Lumanog
Mantabe king Nobena: LAC, DMI, KC, SFO
Magdaun: Sitio Tinajero, Del Pilar

May 26 (Saturday) 5:00 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang talatuki,
Balayan yang mituburan
Magmisa: Rev. Fr. Israel Garcia
Mantabe king Nobena: CWL, CCD (Cathechists)
Magdaun: B. Mendoza St., Sto. Rosario

May 27 (Sunday) 3:30 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:15 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang
mipabanalan king Banal a Espiritu
Magmisa: Rev. Fr. Resureccion Diwa
Mantabe king Nobena: EMDC at ANF
Magdaun: V. Tiomico St., Sto. Rosario

May 28 (Monday) 5:00 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 p.m.—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang malugud,
Balayan yang micacalugud
Magmisa: Rev. Fr. Lyndon Valenton
Mantabe king Nobena: Holy Face Crusaders
at Cenacle Movement
Magdaun: A. Consunji St., Sto Rosario

May 29 (Tuesday) 5:00 p.m.—Rosaryo at Nobenang Panalangin
5:30 pm—Banal a Misa
Tema: Ing Balayan ning Dios, Balayan yang nuan,
Balayan yang mipanuanan
Magmisa: Rev. Fr. Homer Policarpio
Mantabe king Nobena: BPAC San Jose-Ponduan,
Sta. Teresita, Lourdes at Tinajero-Del Pilar
Magdaun: City Government Officials

May 30 (Wednesday) Feast of St. Ferdinand:
Schedule of Masses:
5:00 a.m.—Guest Priests
6:00 a.m.—Guest Priests
7:00 a.m.—Guest Priests
8:00 a.m.—Most Rev. Paciano B. Aniceto, DD
9:00 a.m.—Most Rev. Roberto C. Mallari, DD
10:00 a.m.—Most Rev. Pablo S. David, DD
4:00 p.m.—Guest Priests
5:00 p.m.—Guest Priests
6:00 p.m.—Guest Priests

6:00 p.m.—Grand Procession

The Comité de Festejos would like to thank the different parishes, barangays and carroza owners for allowing the barrio patrons to join the image of San Fernando in the Grand Procession.

Download the official program here: http://www.geocities.com/heritageconservationsociety/files/fiesta.pdf

No comments: